Tachtig procent leraren kampt met werkdruk

Tachtig procent van de leraren in het basisonderwijs vindt de werkdruk te hoog. Voor twee op de drie leraren bederft dit het plezier in het werk en voor bijna de helft verslechtert het de gezondheid. Dat meldt CNV Onderwijs vrijdag op basis van onderzoek onder ruim 3500 leden.

Niet het lesgeven, maar de enorme hoeveelheid extra taken veroorzaakt de hoge werkdruk in het onderwijs, concludeert de vakbond. Slechts een procent van de leraren geeft aan dat het lesgeven zelf de werkdruk veroorzaakt.


Ruim de helft vindt dat te veel druk ontstaat door zaken als lesvoorbereiding, het schrijven van handelingsplannen en oudercontact. Meer dan veertig procent wijt de hoge werkdruk aan niet-lesgebonden bezigheden als schoolreisjes, sportdagen en de avondvierdaagse.

Tachtig procent van de ondervraagden geeft aan soms niet-lesgebonden taken opgelegd te krijgen die hij of zij liever niet doet. Zwemlessen en aandacht voor obesitas mogen wat veel leraren betreft geschrapt uit het programma. Aandacht voor pesten willen veel docenten daarentegen wel behouden.

“In steeds meer klassen zitten kinderen die extra zorg nodig hebben, zoals kinderen met autisme, ADHD en gedragsproblemen. Voor deze kinderen moeten rapporten en plannen worden geschreven”, aldus Van den Berg in een verklaring.

Volgens Van den Berg zijn scholen doorgeslagen in het vele vergaderen en de bureaucratie. De voorzitter laat weten met de onderwijsinspectie afspraken te gaan maken over vermindering van de papierwinkel.

Van de docenten uit het voortgezet onderwijs, die eveneens werden ondervraagd, geeft meer dan de helft aan dat de werkdruk de afgelopen drie jaren fors is gestegen. Ook spreken zij de verwachting uit dat die de komende jaren nog verder toeneemt.

Iets meer dan de helft van de docenten op de middelbare school geeft aan dat de school naast het lesgeven te veel activiteiten op zich neemt. Bijna zestig procent vindt daarnaast de klassen te groot.

2013-06-07 09:44