Misbruikmeldingen in jeugdzorg twee keer zo veel

Het aantal meldingen van seksueel misbruik in de jeugdzorg is vorig jaar verdubbeld. In 2011 kwamen nog 33 meldingen binnen, vorig jaar waren dat er 67, blijkt uit het jaarverslag van de inspectie.

De stijging komt volgens de inspectie deels door de toegenomen aandacht voor seksueel misbruik. Daardoor zou er meer op worden gelet en wordt het sneller gemeld. Ook door de trainingen van jeugdzorgmedewerkers zou grensoverschreidend gedrag eerder worden opgemerkt.


 

In 28 gevallen was sprake van misbruik door andere jongeren, een jaar eerder was hier tien keer sprake van. In veertien gevallen werd een kind door de pleegouders misbruikt, tegenover negen gevallen in 2011. De eigen ouders of verzorgers waren in twaalf gevallen de dader (drie in 2011) en hulpverleners maakten zich vijf keer schuldig aan misbruik, een daling van drie.

Het werkelijke aantal gevallen ligt waarschijnlijk veel hoger omdat kinderen meestal niet over het misbruik durven te praten.

2013-06-11 08:16