Islamitische schoolbesturen: behoud Ibn Ghaldoun

 

De Rotterdamse scholengemeenschap Ibn Ghaldoun moet blijven bestaan. Dat stelt de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO) maandag. De organisatie, die 37 van de 44 islamitische scholen in Nederland vertegenwoordigt, vindt dat er voldoende draagvlak is voor het voorbestaan van de school.

“Het bestaansrecht van de school valt en staat bij enerzijds draagvlak van de ouders, anderzijds draagvlak van het bestuur van de school. In beide gevallen is daar nog sprake van”, meldt directeur van de organisatie Yusuf Altuntas.


De Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge (CDA) zei eerder dat ‘er geen levensvatbare toekomst is voor de school’.

De school is in opspraak omdat er 27 examens zijn gestolen. Negen personen werden aangehouden, zeven van hen zitten nog vast. ISBO noemt de diefstal ontoelaatbaar en betreurt dat dit invloed heeft gehad voor landelijke eindexamenkandidaten.

Op de school zijn echter ook tal van andere problemen. In het verleden werd de kwaliteit van het onderwijs door de inspectie beoordeeld als zeer zwak en verder staat de school miljoenen in het rood.

ISBO wil de onderzoeksresultaten van het OM afwachten en niet vooruitlopen op de zaken. “Mocht blijken dat medewerkers van de school bij de diefstal betrokken zijn geweest, dan verwachten wij wel dat zij per direct worden ontslagen”, aldus Altuntas. Over het huidige bestuur zegt hij tevreden te zijn.

De directeur denkt dat het imago van de Rotterdamse school wel te redden valt, maar dat dit een proces van lange adem gaat worden. “We gaan niet afwachten tot het overwaait, maar in overleg met het bestuur stappen ondernemen. Maar pas nadat de onderzoeksresultaten van het OM bekend zijn.”

 

2013-06-24 12:47