Kamer steunt toetredingsonderhandelingen Turkije

De Tweede Kamer steunt het besluit om de onderhandelingen met Turkije over de toetreding tot de EU in het najaar onder voorwaarden te hervatten. Dat bleek dinsdagavond tijdens een debat met minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA) over Turkije.

“Het is essentieel om nu de dialoog met Turkije gaande te houden”, zei Michiel Servaes (PvdA). Hij refereerde aan de grootschalige protesten de afgelopen tijd en het omstreden politieoptreden. “Turkije heeft nog een lange weg te gaan en daarom moeten we het gesprek blijven voeren”, zei ook Sjoerd Sjoerdsma (D66).


Han ten Broeke (VVD) hamerde vooral op de voorwaarden die zijn gesteld. Zo is afgesproken dat de gesprekken pas kunnen worden hervat wanneer een rapport over de status van de hervormingen in Turkije wordt goedgekeurd. Pieter Omtzigt (CDA) eiste bovendien dat een onafhankelijk onderzoek naar het politieoptreden wordt betrokken bij het besluit om de gesprekken te starten.

Ten Broeke toonde zich verder sceptisch over de hervatting van de onderhandelingen. “Turkije is in mijn ogen geen stap dichterbij de toetreding tot de EU gekomen”, zei hij. “De afstand tussen de EU en Turkije is alleen maar groter geworden.” De vraag is of het land ooit zal toetreden tot de unie, zei Ten Broeke. “Ik zie het voorlopig niet gebeuren.”

De protesten en dan met name het hardhandige, excessieve politieoptreden was voor de SP juist reden om hervatting van de onderhandelingen af te wijzen. Kamerlid Harry van Bommel sprak van een ‘verkeerd signaal’. De PVV is überhaupt tegen de toetreding van Turkije tot de EU.

Timmermans sprak van een ’tweetrapsraket’ die de mogelijkheid geeft om in oktober een nieuwe afweging te maken. Turkije heeft verder nog een lange weg te gaan, zei hij. Europa moet proberen de ontwikkeling van Turkije in een goede richting te duwen, ongeacht de vraag of het land lid van de EU wordt of niet.

Timmermans moest zich verder verantwoorden om zijn besluit om vorige week telefonisch bij zijn Turkse collega te protesteren tegen het hardhandige politieoptreden. Verschillende fracties hadden geëist dat hij zelf naar de Turkse hoofdstad zou afreizen, aangezien hij zelf in het land was.

De minister zei echter dat het niet mogelijk was om af te reizen naar Ankara zonder andere programmaonderdelen te schrappen. Een bezoek aan Syrische vluchtelingen of Nederlandse militairen van de patriotmissie was dan niet mogelijk geweest. Bovendien paste het telefoontje in een gezamenlijke strategie om in Europees verband op te treden. Andere collega’s hebben ook gebeld, zei hij.

Hiermee wist Timmermans uiteindelijk ook Van Bommel te overtuigen.

2013-06-25 21:56