Okullarda Anadil konusu mahkemede

HTIB tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, Hollanda’da ana dili eğitiminin ilkokullardan kaldırılması kararına karşı açılan dava 31 Eylül tarihinde görüşülecek. Mahkemede Turk toplumunu avukat Nazmi Türkkol ile Fadime Kılıç savunacaklar.


 

HTIB’nin göderdiği basın bildirisi:

Hollanda’da ana dili eğitiminin ilkokullardan kaldırılması kararına karşı Hollanda devleti aleyhine açtığımız, Avukat Nazmi Türkkol ve Avukat Fadime Kılıç tarafından temsil edildiğimiz davada, Hollanda  devleti savunmasını Mahkemeye vermiştir.
Mahkeme ilk duruşmanın 30 Eylül tarihinde saat 9:30’da Rechtbank Den Haag (Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60)’ta yapılacağını duyurmuştur.
Av. Nazmi Türkkol ve Av. Fadime Kılıç 25 sayfadan oluşan dava dilekçesinde yer alan tezlerini aşağıda belirtilen uluslararası sözleşmeler ve anlaşmalara dayandırmıştır.

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşme, BM Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Sözleşme, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 1 Nolu Protokolü, Avrupa Konseyi Göçmen İşçilerin Hukuki Statüsü Hakkında Avrupa Sözleşmesi, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı, Avrupa Toplulukları Konseyi’nin 25 Temmuz 1977 tarihli ve 77/486 sayılı Direktifi, Türkiye Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararlarına ve Hollanda ulusal mevzuatına  dayandırmıştır.

Av. Türkkol ve Av. Kılıç’ın dava dilekçesinde yer alan tezlerine karşılık Hollanda devleti 18 sayfalık savunmasında özetle şu görüşlere yer vermiştir.
Yeterli sayıda uzman öğretmen bulunamaması ve ana dili eğitiminin entegrasyonu engellemesi, ana dili eğitiminin kaldırılmasında en önemli nedendir. Ana dili eğitimi için sağlanan devlet yardımı bu nedenle 2004 yılından itibaren kesilmiştir.  

Hollanda devletine göre ana dili eğitimi bir hak değildir. Hollanda devleti ana dili eğitimini Hollanda’ya entegrasyonu  olumlu şekilde etkilemek için bir araç olarak kullanmıştır.  Ancak ana dili eğitiminin entegrasyona katkı sağlamadığı kanısına varıldığı için, bu proje 2004 yılından itibaren durdurulmuştur.

Hollanda devleti ana dili eğitiminin entegrasyona katkı sağlamadığı varsayımını 2000 ve 2001 yıllarında yaptırdığı 3 farklı araştırmaya dayandırmaktadır. Bu araştırma sonuçlarına göre; öğretmenlerin ana dili eğitimi verme kapasiteleri yetersizdir, öğretmenler sıklıkla hastalık iznine ayrılmakta ve dersler boş geçmektedir, velilerin ana dili eğitimine talebi oldukça az olmuştur. Araştırmalarda, sonuç olarak, ana dili eğitiminin entegresyona olumlu bir katkısının bulunmadığı savunulmaktadır.  

Hollanda devletinin savunmasında, dava dilekçemizdeki tezlerimizi dayandırdığımız yukarıda belirtilen uluslararası sözleşmelerin ana dili eğitimi hakkı vermediği ve bu gerekçe ile ana dili eğitimi masraflarının devlet tarafından karşılanması zorunluluğunun söz konusu olamayacağı belirtilmektedir. Hollanda devletine göre bu sözleşmelerden sadece Hollandaca dilinde ücretsiz temel eğitim verme zorunluluğu olduğu sonucu çıkartılabilir.

Hollanda devletine göre, Avrupa Parlamentosu’nun ana dili eğitimi hakkında yaptığı açıklamalar,  AB üyesi devletlere yapılan bir öneridir ve Türkiye’nin AB üyesi olmaması nedeniyle Türk kökenli ailelerin çocuklarının böyle bir hak talep etmeleri mümkün değildir.  Savunmada, Avrupa Parlamentosu’nda ana dili eğitimi konusunda yapılan bir tartışmanın hukuken bir bağlayıcılığının bulunmadığı da belirtilmektedir. 

Hollanda devletinin savunmasında, dava dilekçemizde yer alan tezlerimizi dayandırdığımız uluslararası sözleşmelerin ilgili hükümlerinin bir bağlayıcılığının bulunmadığı, bu hükümlerin sadece siyasi alanda tartışılan ve gelecekte gerçekleştirilmesi umut edilen hedefler olduğu da iddia edilmektedir.

Hollanda devleti ayrımcılık konusunda ileri sürdüğümüz tezlerimizi reddetmektedir. Buna gerekçe olarak Hollanda’da herkesin ücretsiz Hollandaca temel eğitim alabilmesi gösterilmektedir. Bunun yanı sıra, Hollanda yasaları gereğince, Hollanda vatandaşı çocukların yurtdışında gördükleri Hollandaca eğitiminin maliyetinin Hollanda devleti tarafından karşılanmasının ayrımcılık oluşturmadığı ve bu gerekçe ile Türk kökenli öğrencilerin Hollanda’da ücretsiz ana dili eğitimi hakkı bulunmadığı ifade edilmektedir.

Hollanda devletine göre, ana dili eğitiminin yeniden verilmeye başlanması tamamen kendi inisiyatiflerindedir. Hollanda devleti bunun siyasi arenada tartışılması gereken bir konu olduğu görüşündedir. Bu nedenle, onlara göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konunun tartışıması için uygun bir ortam değildir.

Av. Nazmi Türkkol ve Av. Fadime Kılıç, 30 Eylül 2013 tarihinde yapılacak duruşmada, Hollanda devletinin savunmasını yanıtlayacak ve tezlerimizi savunacaklardır.