Categories Nieuws Artikelen

PvdA: Crisismiljoenen inzetten voor banen en stages in Den Haag

De Haagse PvdA-fractie wil dat de gemeente snel het initiatief neemt om plannen te ontwikkelen waarmee de werkloosheid in de Haagse regio bestreden kan worden. Het kabinet stelt namelijk voor 600 miljoen aan middelen ter beschikking voor de periode 2014-2015. In Utrecht is FNV Bouw hierover al in gesprek met de gemeente.

Vóór 1 oktober 2014 moeten samen met werkgevers en werknemersorganisaties gemaakte plannen worden ingediend. Grote projecten, zoals de aanleg van de Rotterdamsebaan en het omzetten van leegstaande kantoorgebouwen in woningen, leveren nu al veel banen op. Juist dit soort projecten biedt jongeren en anderen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans.


Bij een regionaal plan van aanpak financiert het kabinet een banenplan voor de helft. Werkgevers en werknemers kunnen op deze wijze maatwerk bieden in de sectoren om mensen gericht aan de slag te helpen of te begeleiden naar een nieuwe baan. Dat kan onder meer via scholing, stages of leerwerkplekken. “Wij hebben het college middels schriftelijke vragen verzocht het initiatief te nemen om snel tot planontwikkeling te komen.”, stelt woordvoerder Stageplekken Rajesh Ramnewash. “De tijd dringt!”

“De werkgelegenheid in de Haagse regio kan hier enorm van profiteren.”, aldus woordvoerder Werkgelegenheid Abderrahim Kajouane. “Op verzoek van de PvdA is de gemeente al keihard aan de slag de jeugdwerkloosheid aan te pakken. De jeugdwerkloosheid in de regio Haaglanden is gestegen met 72% en maar liefst 16.000 jongeren in Nederland kunnen geen stageplek of leerwerkplek vinden. Wij maken ons ernstige zorgen over deze situatie.”