Categories Nieuws Artikelen

Zorgen om groot aantal telefoontaps

Het College voor de Rechten van de Mens maakt zich zorgen om het grote aantal telefoontaps door de overheid. In Nederland worden jaarlijks meer dan 22 duizend telefoongesprekken afgeluisterd, veel meer dan in andere Europese landen. Het college wil nader onderzoek naar de reden van de afluisterpraktijken, zo staat in een rapport dat maandag is overhandigd aan minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA).

Opsporingsdiensten lijken ‘welhaast automatisch’ te kiezen voor telefoontap als opsporingsmethode.


Het college vraagt zich af of dat wel nodig is en of er geen andere methodes zijn die een minder grote inbreuk op het privéleven van betrokkenen maken.

Het college vindt dat er verder meer aandacht moet zijn voor discriminatie op de werkvloer, detentieomstandigheden en de regels rondom vreemdelingendetentie. Verder mogen vingerafdrukken en foto’s van vreemdelingen uit centrale databases niet worden ingezet voor opsporingsdoeleinden en moet er een actieplan komen om geweld tegen vrouwen tegen te gaan.

Het college, dat sinds oktober vorig jaar bestaat, doet jaarlijks aanbevelingen aan het kabinet om de situatie op het gebied van mensenrechten te verbeteren. De Commissie Gelijke Behandeling is in dit college opgegaan.

 

2013-07-08 13:01