Categories Nieuws Artikelen

Rotterdam gaat moskee-internaten toetsen

Rotterdam gaat vanaf nu het pedagogisch klimaat van moskee-internaten toetsen. Hiervoor hebben de drie Rotterdamse internaatbesturen en de gemeente donderdag een convenant ondertekend.

Rotterdam is naar eigen zeggen de eerste gemeente die de internaten gaat toetsen. Volgend jaar volgen andere Nederlandse gemeenten, als een zogenoemd landelijk kwaliteitskader dat begin volgend jaar wordt verwacht gereed is. Rotterdam stelt daar niet op te hebben willen wachten en daarom dit jaar al te beginnen met toetsen.


De GGD voert de inspecties uit, net als dat al bij de kinderopvang gebeurt. De internaten worden privaat gefinancierd. Toetsing vindt daarom plaats op basis van vrijwilligheid. Landelijk wordt gewerkt aan een zogenoemd wettelijk kader dat handhaving mogelijk maakt.

De Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge zegt het logisch te vinden dat op plekken waar kinderen langere tijd verblijven, toezicht bestaat op het pedagogisch klimaat. “Ouders moeten er op kunnen rekenen dat hun kinderen in een veilige omgeving verblijven. Dat geldt voor de kinderopvang, voor schippersinternaten en nu dus ook voor deze internaten.”

De gemeente Rotterdam kwam eerder onder vuur te liggen vanwege moskee-internaten in de stad. NRC Handelsblad en RTV Rijnmond concludeerden eerder dit jaar op basis van documenten die ze met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur in handen kregen dat Rotterdam jarenlang heeft getolereerd dat moskeeën in de Maasstad kinderen huisvesten terwijl ze niet voldeden aan de brandveiligheidseisen.

2013-07-18 20:04