‘Steeds vaker overlast van piepjonge crimineel’

Steden ondervinden steeds meer overlast van jonge kinderen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) slaat daar alarm over, meldt dagblad Metro woensdag. Vooral kinderen onder de 12 jaar zijn lastig aan te pakken. Dat wordt mogelijk nog lastiger omdat de Eerste Kamer een artikel in de Gemeentewet, waarmee de jeugd via de ouders wordt aangepakt, wil schrappen, vrezen de gemeenten.


 

De VNG deed een inventarisatie onder 32 gemeenten en concludeerde dat die steeds vaker overlast ervaren van kinderen jonger dan 12 jaar. Gemiddeld komt van de vijfhonderd kinderen tussen de 4 en 12 jaar er ieder jaar eentje als verdachte in aanraking met de politie, zo zou blijken uit onderzoek van onderzoeksbureau DSP-groep. Het gaat om bijna tweeduizend kinderen per jaar. Vernielingen zijn vaak het eerste delict van het grut, direct gevolgd door diefstal. Ook geweldsmisdrijven komen vaak voor.

De VNG is bezorgd omdat een artikel uit de Gemeentewet waarmee jonge criminelen kunnen worden aangepakt op de tocht staat. De Eerste Kamer heeft een wetswijziging aan minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) voorgesteld dat het artikel schrapt. Met het artikel kunnen ouders van overlastgevende kinderen onder de 12 jaar een bevel krijgen om erop toe te zien dat hun kroost ’s avonds en ‘ s nachts niet onbegeleid op straat is.

“De bevoegdheid in de Gemeentewet is belangrijk voor gemeenten om overlast onder deze groep tegen te kunnen gaan. Het is een stok achter de deur om ouders te laten inzien dat het gedrag van hun kind ontoelaatbaar is”, stelt de vereniging in een brief aan minister Opstelten.

Een woordvoerder van de gemeente Den Bosch laat in Metro weten achter de VNG te staan. “Wij willen dit instrument graag achter de hand hebben. Het is beter als een kind ’s avonds bij zijn ouders is en niet op straat.”

2013-09-04 09:06