Kwart verkeershufters na cursus weer in de fout

Bijna een kwart van alle automobilisten die een speciale cursus hebben moeten volgen wegens alcoholmisbruik of risicovol rijgedrag, komt binnen twee jaar weer met justitie in aanraking vanwege een verkeersdelict. Dat blijkt uit een tussenrapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, dat werd gedaan in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De groep die de cursus kreeg vanwege alcoholgebruik blijkt wel minder vaak in de fout te gaan dan een vergelijkbare groep die enkele jaren eerder nog geen cursus volgde. Of dit komt door de maatregel is volgens de onderzoekers niet direct te zeggen, omdat niet gecontroleerd is voor andere maatregelen zoals bijvoorbeeld extra handhaving door de politie. Voor de groep verkeersovertreders die de cursus moest volgens vanwege gevaarlijk rijgedrag was het verschil met een vergelijkbare groep onduidelijk.

In 2008 werden de Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA) en de Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG) ingevoerd. Die cursussen van enkele dagen moeten ervoor zorgen dat verkeersovertreders niet opnieuw de fout in gaan.

In het onderzoek is gekeken naar alle personen die in 2009 een van de twee maatregelen kregen opgelegd.


Bij de LEMA ging het destijds alleen om beginnend bestuurders, sinds 2011 wordt die maatregel ook aan gevorderde bestuurders opgelegd.

Deelnemers moeten de verkeerscursussen zelf betalen. De cursus voor deelnemers die met een slok op reden kost dit jaar 501 euro, de kosten voor de cursus voor risicovolle rijders bedragen dit jaar 954 euro.

Het ministerie van Infrastructuur en Justitie wil nog geen reactie geven op de cijfers, maar bestudeert het rapport, laat een woordvoerder weten. Het eindrapport, waarin ook de recidive van de automobilisten die een alcoholslot kregen opgelegd wordt meegenomen, wordt in 2022 verwacht.

2013-09-04 11:24