Geen parkeervergunning vervuilende auto’s Amsterdam

De meest vervuilende personenauto’s en bestelbusjes krijgen vanaf halverwege volgend jaar geen nieuwe parkeervergunning in Amsterdam. De gemeente wil er zo voor zorgen dat aan de Europese normen voor luchtkwaliteit wordt voldaan in 2015. Dat schrijft verkeerswethouder Eric Wiebes in een brief aan de gemeenteraad.

Dieselvoertuigen van voor 1 januari 2005 en benzinevoertuigen van voor 1 juli 1992 kunnen naar een nieuwe vergunning fluiten. Huidige, al verstrekte vergunningen blijven wel gewoon van kracht.

De gemeente biedt verder een premie aan eigenaren van deze meest vervuilende auto’s als zij hun voertuig de deur uit doen. Voor personenauto’s wordt gedacht aan vijfhonderd euro, voor bestelbusjes aan duizend euro. Om misbruik tegen te gaan geldt die premie alleen voor voertuigen die nu al geregistreerd staan, aldus Wiebes in de brief.

De maatregelen volgen op een evaluatie van een plan uit 2011 voor schone lucht in Amsterdam. Door bestaande maatregelen wordt de lucht in de hoofdstad al schoner, maar de gemeente vreest dat dit niet snel genoeg gaat.


Op ongeveer vier tot zeven locaties wordt de norm, als geen extra maatregelen worden getroffen, naar verwachting pas tussen 2018 en 2021 gehaald.

Van het invoeren van milieuzones voor vervuilende bestel- en personenauto’s ziet Wiebes af. Het zou de norm slechts drie tot zes maanden dichterbij brengen en enorme maatschappelijke kosten met zich meebrengen. Milieudefensie noemt dit besluit in een reactie ‘onverantwoord’. Die maatregel zou volgens de organisatie direct de hoeveelheid roet in de lucht verminderen. Het niet verlenen van een parkeervergunning is een goed idee, maar het raakt een te klein deel van het verkeer, aldus Milieudefensie.

2013-09-11 12:01