Wij willen moedertaalonderwijs op school

Persbericht HTIB

In tegenstelling tot wat de Nederlandse overheid beweert is de behoefte aan en de belangstelling voor moedertaalonderwijs op school groot. In een periode van twee maanden zijn er bijna 46.000 handtekeningen verzameld.


 

De rechtszaak die HTİB (Turkse Arbeidersvereniging in Nederland), EMCEMO en SIOT hebben aangespannen is meteen omarmd door vele Turkse en Marokkaanse organisaties.  Het recht op onderwijs van de moedertaal is verankerd in verschillende internationale verdragen. De eerste zitting van deze rechtszaak vindt plaats op 30 september bij de rechtbank in Den Haag. Deze zal behandeld worden door de advocaten Fadime Kiliç en Nazmi Türkkol. De advocaten zullen bepleiten dat afschaffing van de moedertaal in strijd is met Internationale verdragsbepalingen, in het bijzonder het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Onze advocaten zijn vol vertrouwen in een goede afloop en gedegen voorbereid. We zijn naar de rechter gestapt, omdat het niet is gelukt om de politiek te overtuigen. Gelukkig leven we in en rechtstaat. Wij geloven erin dat het recht op moedertaalonderwijs uiteindelijk weer zal worden ingevoerd onder verantwoordelijkheid van de overheid.
Moedertaalonderwijs is een recht! Wij willen daarbij duidelijk stellen dat moedertaalonderwijs de integratie niet belemmerd. Sterker nog, uit vele onderzoeken is gebleken dat  moedertaalonderwijs    bijdraagt aan de identiteitsvorming van de kinderen, waardoor hun integratie in de samenleving wordt bevorderd en versneld.

Kennis van hun moedertaal stelt de jonge generatie beter in staat om kennis maken met de afkomst en cultuur van hun (groot)ouders.

Nu wij dankzij de inzet van vele vrijwilligers en organisaties bijna 46.000 handtekeningen hebben verzameld, willen we het parlement benaderen en met de politiek opnieuw het gesprek aangaan   over de erkenning van het recht op moedertaalonderwijs.

Indien dit recht niet door Nederland wordt erkend en gefaciliteerd zullen we desnoods op internationale podia en bij internationale rechters onze zaak aanhangig maken. Wij zullen daarmee doorgaan tot de Nederlandse overheid verantwoordelijkheid neemt voor moedertaalonderwijs aan onze kinderen.

Mustafa Ayrancı 
Voorzitter HTİB (TURKSE ARBEIDERSVERENIGING IN NEDERLAND)