Meer kleine ondernemers in bijstand bij gemeente

 

Het aantal kleine ondernemers dat een beroep doet op een bijstandsverlening in de vorm van gemeentelijke kredieten of uitkeringen is in het afgelopen kwartaal sterk gestegen. Dat meldt het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (IMK) maandag.

Het IMK introduceerde in januari 2008 een graadmeter voor het aantal kleine ondernemers dat een beroep doet op de bijstandverlening. Deze werd toen op 100 gesteld en toonde in maart 2010 een maximale stand van 234.

Sinds april 2010 circuleerde de index rond het niveau van 150, om in de zomer van 2011 te dalen naar 108. Afgelopen kwartaal echter steeg de index naar een niveau van 135.

“Vooral leveranciers van consumentenproducten en -diensten hebben het moeilijk en het aantal luxebestedingen is gedaald. Hiervan lijken vooral kleine ondernemers de dupe te worden”, licht algemeen directeur Han Dieperink van het IMK maandag de cijfers toe.

“Veel kleine ondernemers slaagden er tot voor kort in dankzij flexibiliteit en efficiënte bedrijfsvoering de economische omstandigheden het hoofd te bieden, maar nu lijkt het er op dat ook deze groep de gevolgen van de crisis niet meer kan buitensluiten”, aldus de IMK-directeur.

Het IMK heeft berekend dat in november ongeveer zevenhonderd midden- en kleinbedrijven bij het gemeenteloket hebben aangeklopt.

“Het betreft bedrijven die bij de banken geen gehoor meer krijgen en dus echt bij het laatste loket aankloppen, voordat surseance van betaling moet worden aangevraagd”, licht Dieperink aan Dow Jones Nieuwsdienst toe. “Ongeveer de helft daarvan overleeft het dan nog.”

Het betreft met name detailhandel en dan vooral bedrijven in de persoonlijke verzorging, zegt Dieperink. “In de business-to-business, en dan met name bij kleinere bouwbedrijven, gaat het sinds afgelopen voorjaar juist weer wat beter.”

09 januari 2012, 11:56
©NOVUM