Categories Nieuws Artikelen

‘Kabinet wil vrijwilligerswerk in ruil voor zorg’

Gemeenten gaan inwoners die zorg nodig hebben dringend verzoeken of ze in ruil daarvoor vrijwilligerswerk kunnen doen. Dat staat in een concept van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, dat het kabinet voor advies naar de Raad van State heeft gestuurd, schrijft de Volkskrant donderdag.

Een voorbeeld dat in het concept wordt gegeven is dat ouderen kunnen voorlezen op de voorschoolse opvang voor kinderen met een taalachterstand.


Zo wordt gelijk de eenzaamheid bestreden. Een gepensioneerde boekhouder in een rolstoel zou kunnen helpen bij de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Het vrijwilligerswerk mag niet verplicht worden opgelegd, maar ouderen, zieken en gehandicapten wordt wel op ‘indringende wijze’ voorgehouden dat ze in ruil voor de zorg die ze krijgen best iets terug mogen doen voor de samenleving. Gemeenten mogen zelf bepalen hoe de zorg wordt verdeeld en hoeveel euro een hulpbehoevende zelf moet bijdragen.

Iemand die zorg nodig heeft, wordt eerst gevraagd of hij mensen kent die kunnen bijspringen. Als dat niet het geval is, wordt bekeken of hij zelf meer kan meebetalen aan de zorg. Als dat niet gaat, wordt bekeken of hij iets terug kan doen.

Ruim 750 duizend mensen krijgen met het nieuwe regime te maken. De helft krijgt al zorg van de gemeente, de andere helft krijgt nu nog zorg via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

 

2013-10-03 08:32