Steeds meer Nederlanders hoogopgeleid

Het percentage mensen dat is afgestudeerd aan een hogeschool of universiteit neemt toe. Vorig jaar was 28 procent van de Nederlanders hoogopgeleid. Tien jaar geleden was dat nog 22 procent. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.


Bij jongere vrouwen steeg het aandeel hoogopgeleiden meer dan bij jongere mannen.

Vorig jaar telde Nederland bijna elf miljoen inwoners tussen de 15 en 65 jaar. Naast de 28 procent hoogopgeleiden was dertig procent laagopgeleid, met alleen een diploma van de basisschool, vmbo of mbo op niveau 1 op zak. Het aantal laagopgeleiden daalde ten opzichte van 2003 met zes procentpunten, het aantal mensen met een middelbare opleiding bleef gelijk.

Jongere vrouwen, tussen de 25 en 35 jaar, bleken met 44 procent vaker hoogopgeleid dan mannen in die leeftijdsgroep. Van de jonge mannen haalde 37 procent een bul aan de hogeschool of universiteit. Dat verschil bestond in 2003 ook al, maar is sindsdien groter geworden. Het beeld bij 55- tot 65-jarigen is omgekeerd. Daar ligt het aandeel hoogopgeleide mannen bijna tien procentpunten hoger dan bij vrouwen.

 

2013-10-03 10:24