Politie haalt quotum illegale vreemdelingen niet

Het lukt de politie dit jaar niet om vierduizend illegale of criminele vreemdelingen aan te houden. Dat was de doelstelling, maar tussen juni vorig jaar en juni dit jaar bleef de teller steken op 3220. Dat blijkt uit de zogeheten Korpsmonitor, die de politie dinsdag bekendmaakte.

Hoewel sinds de vorming van de Nationale Politie op 1 januari meer bedrijven waar veel illegalen werken worden gecontroleerd, wordt de doelstelling toch niet gehaald. Een mogelijke verklaring is dat er wellicht minder illegalen zijn, aldus de politie.


Op meer punten ligt de politie niet op schema. Dit jaar moeten volgens de doelstelling vijftien onderzoeken worden gedaan naar zogenoemde hightechcrime. Dat doel is nu nog niet gehaald. De onderzoeken zijn inmiddels opgestart en de capaciteit wordt uitgebreid, waardoor de politie verwacht de doelstelling aan het einde van het jaar wel te hebben behaald.

Uit de cijfers van de monitor blijkt verder dat het aantal straatroven tussen juli vorig jaar en dit jaar met tien procent is gedaald naar 7214 gevallen. Het aantal overvallen daalde het afgelopen jaar eveneens en kwam uit op 1814. Het aantal woninginbraken bleef gelijk.

2013-10-08 09:20