Sterke toename aantal zelfmoorden

Het aantal zelfmoorden is de afgelopen vijf jaar sterk toegenomen. Sinds 2008 is het aantal gevallen met dertig procent gestegen, blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2012 maakten 1753 mensen een einde aan hun leven, vier jaar eerder waren dat er nog 1353.


De stijging is vooral te zien onder autochtonen en westerse allochtonen, met name uit België en Duitsland. Bij niet-westerse allochtonen zoals Turken en Marokkanen komt zelfdoding nauwelijks voor. Volgens het CBS weerspiegelen de relatief hoge cijfers van zelfmoord onder Belgen en Duitsers de frequentere aantallen in de beide herkomstlanden.

Ruim twee derde van de sterfgevallen betreft mannen. Zelfmoord komt verder het meest voor in de leeftijdscategorie 45 tot 65 jaar.

 

 

2013-10-23 10:31