Recordaantal wanbetalers zorgpremie

Het aantal mensen dat onder curatele staat omdat ze hun zorgpremie niet hebben betaald is hoger dan ooit. Eind september waren er 319 duizend wanbetalers, zo meldt het AD donderdag op basis van stukken van het ministerie van Volksgezondheid. Eind 2012 bedroeg het aantal wanbetalers driehonderdduizend.


Het gaat om mensen die langer dan een halfjaar hun zorgpremie niet hebben betaald. Hun zorgverzekeraar meldt hen dan aan als wanbetaler, waarna het College van Zorgverzekeringen per maand 160 euro inhoudt op hun loon, pensioen of uitkering.

De wanbetalersregeling bestaat sinds 2009.

2013-10-24 08:42