Asielzoekers ondergebracht op vakantiepark Duinrell

De komende winter worden zeshonderd asielzoekers ondergebracht op vakantiepark Duinrell in Wassenaar. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en het vakantiepark hebben hier overeenstemming over bereikt, meldt het COA woensdag. De eerste asielzoekers worden 15 november ontvangen. Het contract loopt tot 28 maart.


 

Sinds 1997 zijn al zeven keer asielzoekers in het park opgevangen. Na 2011 is dit niet meer gebeurd, maar door onder meer de burgeroorlog in Syrië is er een verhoogde instroom van asielzoekers en heeft het COA extra capaciteit nodig. Dat zou ook komen doordat meer asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen zonder uit te kunnen stromen omdat er niet altijd snel genoeg woningen beschikbaar zijn. De gemeente Wassenaar steunt de overeenkomst.

De asielzoekers die in Duinrell worden gehuisvest wachten de uitkomst van hun asielaanvraag af. Tijdens hun verblijf krijgen ze begeleiding die is gericht op hun asielprocedure en voorlichting over de regels en gebruiken in Nederland. Ook Duinrell verzorgt begeleiding. Omwonenden van het vakantiepark zijn dinsdag per brief geïnformeerd en worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Los hiervan wordt de capaciteit van een asielzoekerscentrum in het Groningse Musselkanaal uitgebreid van 450 naar 500 plaatsen. Dat wordt gedaan door de huidige woningen aan te passen. Het asielzoekerscentrum is gevestigd in een voormalig bejaardencentrum met onder meer een verpleegsterflat en aanleunwoningen.

2013-11-06 08:57