Drie personen aangehouden voor fraude met uitkeringen

Dinsdag 5 november zijn twee vrouwen en één man aangehouden die verdacht worden van fraude. Vermoedelijk hebben zij ten onrechte € 500.000,-  aan uitkeringen, toeslagen en PGB ontvangen. De aanhoudingen zijn verricht door de Directie Opsporing van de Inspectie SZW onder leiding van het Functioneel Parket.


De drie verdachten zijn aangehouden in respectievelijk Eindhoven, Strijen en Rotterdam. De hoofdverdachte, een vrouw, wordt ervan verdacht diverse sociale uitkeringen, toeslagen en gelden uit het persoonsgebonden budget uit de AWBZ/Wmo te hebben ontvangen door voor te doen alsof zij ernstig ziek is. Zo deed zij zich bij  bezoeken aan uitkerende instanties voor als een persoon met een ernstige lichamelijke handicap. Zij gaf daarbij aan dat er 24 uur per dag hulp en begeleiding nodig was, aangezien zij beide handen niet kan gebruiken en volledig rolstoelafhankelijk is.
Tijdens  het opsporingsonderzoek van de Inspectie SZW, waarbij de verdachte op meerdere momenten is gevolgd, is echter geconstateerd dat zij zelf auto reed, trappen liep, hoge hakken droeg,het vuilnis buiten zette en werkzaamheden buitenshuis verrichtte.
 
Het vermoeden is dat met behulp van familieleden een constructie is opgezet van geldstromen, woon- en GBA-adressen waarbij de ontvangen PGB-gelden, uitkeringen en toeslagen niet zijn besteed waarvoor deze waren toegekend. De komende maanden richt het onderzoek zich op het terughalen van de ten onrechte ontvangen PGB-, uitkeringsgelden en toeslagen. Er is beslag gelegd  op 3 personenauto’s, een scooter, goud en een woning inclusief een groot gedeelte van de inboedel.
Een PGB is een geldbedrag waarmee iemand die zorg, begeleiding of hulp behoeft, deze zelf kan inkopen. Een zorgbehoevende vraagt daartoe bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) om een indicatie voor de benodigde zorg. Vervolgens kan dan door het zorgkantoor zorg in natura of een PGB worden verstrekt. Met een PGB koopt een zorgbehoevende zelfstandig de noodzakelijke zorg in. Het geld is alleen bedoeld voor zorg en mag niet worden uitgegeven aan andere zaken. Fraude met PGB-gelden ondermijnt de verzorgingsstaat.

06 november 2013 — 11:42