Godslastering niet meer strafbaar

Het verbod op smalende godslastering wordt afgeschaft. Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met het schrappen van het omstreden wetsartikel. Tijdens een hoofdelijke stemming stemden dinsdag 49 senatoren voor en 21 tegen de wetswijziging, die was voorgesteld door D66 en de SP.

Tegelijkertijd nam de senaat een motie aan die de regering opdracht geeft om te onderzoeken of een ander artikel uit de wet zodanig kan worden aangepast dat gelovigen afdoende worden beschermd tegen belediging van hun geloof, zonder dat dit de vrijheid van meningsuiting onnodig beperkt. Met deze motie wordt tegemoetgekomen aan tegenstanders.

Met de stemming komt voorlopig een einde aan jarenlang discussie over het omstreden wetsartikel, dat stamt uit de jaren dertig. De politieke discussie laaide op nadat toenmalig minister van Justitie Piet Hein Donner (CDA) in 2004 had gemeld dat hij wilde onderzoeken of het verbod moest worden uitgebreid. Donner deed dat naar aanleiding van de moord op Theo van Gogh.

Naar aanleiding van het voornemen van Donner stelde D66 voor het verbod, ooit ingevoerd door de grootvader van Donner, juist helemaal te schrappen. De politieke discussie sleepte zich sindsdien voort. Tijdens de vorige kabinetsperiode trok de VVD zijn steun voor afschaffing van het verbod in, om de SGP niet voor het hoofd te stoten. De SGP was officieus gedoogpartner van het toenmalige kabinet.

2013-12-03 14:16