Half miljoen kinderen groeien op bij één ouder

Van de 3,5 miljoen kinderen in Nederland woont een half miljoen bij een van de ouders, meestal bij de moeder. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek. Het aantal kinderen dat bij één ouder opgroeit, neemt al jaren toe. Tien jaar geleden lag het aantal twee procentpunt lager.

In de steden wonen de meeste kinderen die opgroeien in eenoudergezinnen. In Amsterdam gaat het om 27 procent van de kinderen en in Rotterdam om 28 procent. In Heerlen en Capelle aan den IJssel leeft 24 procent van de kinderen bij een van de ouders.

Het laagste gemiddelde is te vinden in Staphorst en Urk, waar minder dan vier procent van de kinderen in een eenoudergezin opgroeit. Daar ligt het totaal aantal minderjarige jongeren ook hoger dan gemiddeld, door een hoog geboortecijfer en het feit dat veel jongvolwassenen verhuizen voor studie of werk.

2013-12-17 10:07