Operatie niet nodig voor registratiewijziging sekse

Mannen die zich vrouw voelen hoeven geen operatie meer te ondergaan om hun geslacht in hun geboorteakte te laten aanpassen. Hetzelfde geldt voor vrouwen die zich man voelen. De Eerste Kamer heeft dinsdagnacht ingestemd met een wetsvoorstel hiertoe.

Voorheen moest iemand worden gesteriliseerd voordat hij of zij officieel van geslacht kon veranderen. Ook moest een rechter toestemming geven. Dat hoeft vanaf juli, als de wet in werking treedt, allemaal niet meer.

Een daadwerkelijke fysieke verandering is voor iedereen vanaf 16 jaar niet meer nodig om op papier van geslacht te veranderen. Wel moet een deskundige vaststellen dat de overtuiging van iemand dat hij of zij tot het andere geslacht behoort blijvend is. Met de verklaring van die deskundige kan de ambtenaar de vermelding van het geslacht in de geboorteakte aanpassen. Dit werkt dan onder meer door in reisdocumenten en op schooldiploma’s.

Belangenorganisaties COC Nederland en Transgender Netwerk Nederland (TNN) spreken van een overwinning. De huidige regels zorgden volgens hen voor vernederende situatie. Het kwam bijvoorbeeld voor dat transgenders uit de trein werden gezet omdat de conducteur niet geloofde dat ze dezelfde persoon zijn als op hun vervoersbewijs.

De organisaties wijzen erop dat onder meer de Raad van Europa en de Verenigde Naties eerder bij Nederland aandrongen op een wetswijziging. Duitsland, Oostenrijk en Portugal zouden al wetgeving hebben die vergelijkbaar is met de nieuwe Nederlandse wet.

2013-12-18 10:42