Kwart meer racistische voorvallen

Het aantal racistische incidenten in Nederland is vorig jaar met een kwart toegenomen tot bijna 2100. Het aantal antisemitische incidenten is juist afgenomen, blijkt uit een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar meldingen bij de politie. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van de Anne Frank Stichting.

Voor de stijging van het aantal racistische voorvallen is volgens de onderzoekers geen eenduidige verklaring te geven. “In ieder geval gaat het niet om een andere registratiewijze of meer aandacht voor het onderwerp binnen de politie”, schrijven zij.

Het aantal gevallen van antisemitisch schelden was in 2011 al afgenomen tot 1098. Vorig jaar daalde het verder naar 931. Het aantal gevallen van intentioneel antisemitisme, zoals het kladden van een hakenkruis op een synagoge, nam juist toe van dertig naar 58.

In alle politieregio’s steeg het aantal meldingen van racisme, behalve in de regio Zaanstreek-Waterland. De regio Amsterdam-Amstelland telde de meeste incidenten, namelijk 283.

Veel antisemitische incidenten zijn voetbalgerelateerd. Vooral fans van ADO Den Haag en Feyenoord willen bij wedstrijden tegen Ajax het woord ‘jood’ nogal eens in kwetsende vorm gebruiken, constateerden de onderzoekers. Ajaxfans gebruiken ‘joden’ vaak als geuzennaam. Het schelden met dit woord komt vooral voor in de drie politieregio’s in Zuid-Holland.

In een eerder onderzoek werd al geconcludeerd dat zogenoemd voetbalgerelateerd antisemitisme zich ook op middelbare scholen manifesteert. Directeur Ronald Leopold van de Anne Frank Stichting is hier bezorgd over. Hij schrijft dat met scholen, de overheid en voetbalorganisaties wordt overlegd over hoe dit probleem moet worden aangepakt.

2013-12-19 12:08