Categories Nieuws Artikelen

Opstelten blijft tegen regulering wietteelt

Het telen van wiet blijft illegaal. Regulering van de hennepteelt biedt geen oplossing voor de problemen met illegale teelt, aangezien het merendeel is bestemd voor de export. Dat schrijft minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer over het coffeeshopbeleid.

De bewindsman gaat in zijn brief in op de opvattingen die bij gemeenten leven over de hennepteelt, die hij op verzoek van de Tweede Kamer in kaart heeft gebracht. Eerder bleek al dat veel gemeenten plannen hebben om te experimenteren met wietteelt. Ook bleek dat de meeste grote gemeenten voorstander zijn van regulering. In de Tweede Kamer werkt D66 aan een wetsvoorstel daartoe.

Opstelten heeft van 25 gemeenten in totaal 21 plannen ontvangen. Ook heeft hij met alle betrokken burgemeesters persoonlijk gesproken over de ideeën. Niettemin krijgen zij nul op het rekest wat regulering betreft, ook al onderkent hij de problemen rond de illegale teelt. Opstelten vindt het echter maar de vraag of regulering die oplost.

Naar schatting tachtig procent van de hennep die in Nederland wordt geteeld is bestemd voor de export. De illegale plantages noch de achterliggende criminaliteit zullen met het reguleren van de teelt voor coffeeshops verdwijnen, stelt Opstelten.

Bovendien is regulering in strijd met internationale verdragen. “Het zal duidelijk zijn dat het verstrekken door de overheid van een vergunning buiten de doelstellingen van het verdrag en de Opiumwet zou neerkomen op een opzettelijke schending van de wettelijke en verdragsverplichtingen die op diezelfde overheid rusten”, schrijft Opstelten.

Opstelten verwacht meer van het aanscherpte coffeeshopbeleid. Sinds januari geldt het zogeheten ingezetenencriterium, wat betekent dat buitenlanders geen wiet mogen kopen. In negentig procent van de 103 gemeenten met coffeeshops wordt dit criterium inmiddels uitgevoerd. Ook moet een ‘krachtige aanpak’ van de illegale hennepteelt de overlast tegengaan. Dat is een ’topprioriteit’ van het kabinet, aldus de minister.

2013-12-19 12:52