Ombudsman onderzoekt vreemdelingenbewaring

Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer gaat onderzoeken welke beperkingen vreemdelingen die vastzitten in afwachting tot hun uitzetting ervaren. Hij wil weten hoe die beperkingen zich verhouden tot hun rechten en of vreemdelingenbewaring minder belastend voor mensen zou moeten zijn.

Jaarlijks zitten zo’n 7800 mensen in vreemdelingenbewaring. Ze zitten opgesloten, kunnen niet werken en maar beperkt vrienden en familie zien. Brenninkmeijer vraagt zich af of de overheid zich voldoende bewust is van de vergaande beperkingen waar de vreemdelingen mee te maken hebben.

Aanleiding voor het onderzoek is onder meer een staking van vreemdelingen in Rotterdam vorig jaar. Eerder voerden vreemdelingen in het detentiecentrum Schiphol actie om aandacht te vragen voor hun situatie.

De ombudsman hoopt voor de zomer te kunnen beoordelen of een beter regime moet worden ingevoerd in de detentiecentra of dat aanvullend onderzoek nodig is.

19 januari 2012, 18:15
© Demet TV