Gemeenschappelijke aanpak van fraude

Het kabinet wil fraude over de hele linie harder aanpakken. Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) kondigde daartoe vrijdag een reeks maatregelen af. Die zijn onderdeel van een rijksbrede antifraudestrategie waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Zo moet uiterlijk eind volgend jaar alle nieuwe regelgeving worden getoetst op fraudebestendigheid. Ook moet de informatiepositie van opsporingsdiensten worden versterkt door een betere uitwisseling van gegevens en gaan de overheidsdiensten nauwer samenwerken bij de opsporing en vervolging van fraudeurs. Het kabinet zet daarbij fors in op het terugvorderen van onrechtmatig verkregen geld.

De recente schandalen rond de ‘Bulgarenfraude’ heeft aangetoond dat een stevige aanpak nodig is. Daarom komt er nu een rijksbrede aanpak. “De overheid gaat als één gezicht optreden”, zei Opstelten. Hij benadrukte verder dat ‘fraude niet mag lonen’. “Het is een maatschappelijk probleem, het tast het rechtsgevoel aan”, zei hij. “Het is gewoon onaanvaardbaar.”

2013-12-20 16:06