Categories Nieuws Artikelen

Gift boven 999 euro aan lokale partij moet openbaar

Lokale politieke partijen moeten het openbaar maken als ze een bijdrage van duizend euro of meer krijgen. Dat geldt ook als ze een schuld hebben van vijfduizend euro of meer bij een persoon hebben, blijkt uit een concept voor wijziging van de Wet financiering politieke partijen dat minister van van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) online heeft gezet voor advies.

Giften vanaf tweehonderd euro hoeven niet openbaar te worden gemaakt, maar moeten wel worden geregistreerd. Landelijke politieke partijen hoeven het pas te registreren als ze duizend euro of meer krijgen. Het openbaar maken van een gift hoeft pas vanaf 4500 euro. Een schuld dient te worden gemeld vanaf 25 duizend euro.

Dat de bedragen zo verschillen is volgens Plasterk logisch. Lokale partijen in gemeenten, provincies en waterschappen zouden namelijk gemiddeld lagere bedragen ontvangen dan landelijke partijen. Voor hen is een gift van een paar honderd euro relatief gezien van een veel groter gewicht. Ook giften in natura moeten worden geregistreerd als ze meer dan tweehonderd euro waar zijn.

2013-12-31 09:45