Wetenschappers vrezen onbeteugelde geheime diensten

Nationale overheden moeten ingrijpen en burgers beschermen tegen grootschalige dataverzameling door binnen- en buitenlandse inlichtingendiensten. Dat staat in een verklaring die door meer dan 250 wetenschappers uit 26 verschillende landen is ondertekend, schrijft NRC Handelsblad vrijdag.

De verklaring is een initiatief van vier Nederlandse wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam. Het onschuldbeginsel is volgens de wetenschappers veranderd in een situatie waarbij elke burger verdacht is. Door bewust versleutelde communicatie te verzwakken zouden de diensten de democratie ondermijnen en fundamentele rechten van de mens schenden. Veilig verkeer van medische gegevens is straks bijvoorbeeld niet meer mogelijk als communicatie door de codekrakers van de inlichtingendiensten niet meer veilig kan worden verzonden.

Ook de Nederlandse overheid moet actie ondernemen, stelt hoogleraar informatierecht Nico van Eijk, een van de initiatiefnemers, in de krant. Door het ongebreideld verzamelen van informatie wordt iedereen volgens hem tot terrorist verklaard. “Dat gaat tegen het rechtsgevoel in. Ook is het toezicht in Nederland weinig betrouwbaar.” Hij is verbaasd dat een commissie vorige maand nog adviseerde de bevoegdheden van de AIVD en de MIVD uit te breiden.

2014-01-03 13:28