Groep schooldirecteuren wil af van Citotoets

De Citotoets frustreert het geven van goed onderwijs. De test zou daarom moeten worden afgeschaft. Daarvoor pleit een groep schooldirecteuren maandag in Trouw. Ze storen zich aan het feit dat de inspectie de toets gebruikt als ijkpunt voor onderwijskwaliteit en dat creativiteit en technisch inzicht niet beloond worden.

“De Citotoets beoordeelt uitsluitend cognitieve vaardigheden. De politiek en inspectie focussen vooral op taal en rekenen. Creativiteit, technisch inzicht en sportief talent ontbraken altijd al in de Citotoets. In het onderwijs zou echter ieder talent moeten tellen”, zo stelt de groep.

“Als we voor onze kinderen het beste willen, wordt het hoog tijd dat het onderwijs terugkeert tot de waardevolle functie die het van oudsher had: de talenten van kinderen ontplooien op pedagogisch en didactisch verantwoorde wijze.”

Cito stelt in een reactie in de krant dat het nooit de bedoeling is geweest om alle vaardigheden van kinderen te testen. De PO-raad, de vereniging van basisschoolbesturen, vindt het niet in het belang van de leerlingen om de eindtoets af te schaffen.

2014-01-06 08:35