Ook huisdieren opgevangen bij huiselijk geweld

De gemeente Amsterdam start een pilot waarbij ook de huisdieren van slachtoffers van huiselijk geweld worden opgevangen. Het college van burgemeester en wethouders heeft dat besloten. Het experiment loopt een jaar en kost twintigduizend euro.

Amsterdam werkt voor het project samen met de Dierenopvang Amsterdam en de stichting Blijf Groep. Aanleiding voor de proef is een onderzoek van de Universiteit Utrecht, waaruit blijkt dat er een verband is tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling.

Ook vormt het gebrek aan opvangmogelijkheden voor huisdieren een drempel voor slachtoffers om zelf naar een opvang te gaan. Een gewelddadige thuissituatie kan volgens het onderzoek daardoor ‘onnodig lang duren’. Amsterdam wil dit voorkomen.

De pilot is bedoeld voor de opvang van kleine huisdieren zoals katten, honden en knaagdieren. De gemeente neemt de kosten van de eerste twee weken van de opvang voor rekening. In die periode kunnen slachtoffers een alternatief regelen.

De proef loopt tot medio 2015. Dan is het Oranjehuis in de hoofdstad gereed. Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen daar samen met hun huisdier terecht.

2014-01-08 17:45