Categories Nieuws Artikelen

PVV: Onderzoek islamitische stichtingen

De PVV in de Haagse gemeenteraad wil dat de gemeente alle jaarverslagen van gesubsidieerde islamitische stichtingen gaat doornemen op verwijzingen naar allah en islambevorderende activiteiten.

PVV-fractievoorzitter Machiel de Graaf: “In Amsterdam is er een jaarverslag opgedoken, dat in naam van allah werd ingediend. Te gek voor woorden, en het is een goede aanleiding om meteen de Haagse subsidies aan islamitische organisaties tegen het licht te houden, zodat deze gestopt kunnen worden”.

Onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1.) Bent u bekend met het bericht ‘Jaarverslag in naam van allah’?*
2.) Hoeveel stichtingen met een islamitische achtergrond worden op dit moment door de gemeente Den Haag gesubsidieerd?
3.) Hoeveel van deze stichtingen vermelden in hun doelstellingen en/of verslagen, of organiseren activiteiten ten behoeve van, bekering/dawah/da’wa/dawa en andere islamgerelateerde zaken?
4.) Hoeveel van deze stichtingen worden (mede) gefinancierd door organisaties en/of personen uit landen die zijn aangesloten bij de Organisation of Islamic Cooperation?
5.) Bent u bereid om alle subsidies aan islamgerelateerde stichtingen te stoppen? Zo neen, waarom niet?

* http://www.telegraaf.nl/binnenland/22196181/__Verslag_in_naam_Allah__.html