Rusland hekelt mensenrechtensituatie Nederland

Het Russische ministerie van buitenlandse zaken heeft woensdag op zijn website een rapport gepubliceerd over de mensenrechten in de Europese Unie. Ook Nederland wordt daarin genoemd. De Russen hekelen de behandeling van de Russische activist Aleksandr Dolmatov, die in januari 2013 in een cel in Rotterdam overleed en hebben kritiek op de wijze waarop Nederland omgaat met pedofilie. Ook wijst Moskou op de behandeling van illegalen en asielzoekers, mensenhandel in het Caribische deel van het koninkrijk en het verzamelen van privacygevoelige gegevens.

In het 153 pagina’s tellende rapport zijn negen pagina’s ingeruimd voor Nederland. Het Russische ministerie noemt de situatie van buitenlanders die in Nederland worden vastgehouden zorgelijk en wijst op rapporten van Amnesty International waarin staat dat Nederland detentie inzet ‘als middel voor intimidatie en bestraffing’. Bovendien zouden de Nederlandse autoriteiten detentie te vaak inzetten tegen kwetsbare groepen mensen, zoals mensen die gemarteld zijn of zwangere vrouwen. Daarnaast worden volgens Moskou mensen vaak lange tijd vastgezet.

Ook bespreekt het verslag de behandeling van asielaanvragen. Uit een rapport van het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT) blijkt volgens de Russen dat Nederland achteloos omgaat met asielaanvragen en er bovendien weinig aandacht is voor de gezondheidstoestand van asielzoekers. De omstandigheden in asielzoekerscentra zijn volgens het Comité slecht en dit leidt volgens het Russische rapport geregeld tot hongerstakingen en zelfmoorden. Rusland meent tevens dat asielzoekers worden behandeld als criminelen. Dit werkt ‘stereotypering en xenofobe sentimenten’ in de hand.

Als voorbeeld wordt de zaak van Aleksandr Dolmatov aangehaald. Uit onderzoek van de Nationale Ombudsman blijkt volgens Rusland niet alleen dat de Nederlandse autoriteiten nalatig hebben gehandeld, maar ook dat de procedures en informatiesystemen van de Nederlandse overheid gebrekkig zijn. Het rapport heeft volgens Rusland tot een golf van kritiek geleid van mensenrechtenorganisaties.

Rusland maakt zich blijkens het rapport ook zorgen om de behandeling van allochtonen die legaal in Nederland verblijven. Minderheden zouden gediscrimineerd worden, met name op het gebied van zorg, onderwijs, huisvesting en werk. Het aantal meldingen van discriminatie neemt toe en Rusland stipt en passant ook het Polenmeldpunt van de PVV aan. Moskou meent bovendien dat het niet goed gesteld is met de gelijkheid tussen man en vrouw.

De Russische president Vladimir Poetin had eerder al forse kritiek op Nederland in verband met de vereniging Martijn. Het Russische ministerie lijkt die kritiek te delen en baseert zich daarbij op de vragen die over Martijn zijn gesteld door Italiaanse afgevaardigen zijn gesteld aan de Raad van Europa. Diezelfde afgevaardigden hebben ook vragen gesteld over oud-secretaris-generaal van Justitie Joris Demmink. Hij wordt al jaren beschuldigd van misbruik van minderjarigen. Rusland meent dat Nederland meer maatregelen zou moeten nemen om seksueel misbruik van kinderen te voorkomen.

Ook zet het Russische ministerie vraagtekens bij de handelswijze van de Nederlandse politie en de inlichtingendiensten. Nederland kent onder andere een hoger aantal telefoontaps dan de omringende landen en bij het aanleggen van een gegevensbestand over een persoon worden soms ernstige fouten gemaakt. De werkwijze van justitie is volgens de Russen in sommige gevallen in strijd met de mensenrechten. Fijntjes wordt er op gewezen dat in een rapport van het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt opgemerkt dat de afluisterpraktijken van de overheid zelden leiden tot het oplossen van misdaden. Ook wordt melding gemaakt van het illegaal afluisteren van twee verslaggevers van De Telegraaf.

Het massaal verzamelen van privacygevoelige gegevens is voor Rusland eveneens een steen des aanstoots. Vooral het ‘hergebruik’ van gegevens voor andere doeleinden dan waarvoor ze oorspronkelijk verzameld werden lijkt de Russen tegen de borst te stuiten.

Het Caribisch deel van het koninkrijk komt in het rapport van het ministerie ook aan de orde. Wederom wordt verwezen naar stukken van het CPT. Volgens Moskou is er weliswaar een lichte verbetering te zien in de omstandigheden in gevangenissen, maar zijn er nog altijd problemen, zoals overvolle cellen, een gebrek aan ventilatie en slechte gezondheidszorg. Tevens wordt in het rapport gewag gemaakt van mensenhandel in de Cariben, het feit dat er op Aruba nog altijd lijfstraffen kunnen worden uitgedeeld en het verbod op staken op Curaçao en Sint Maarten.

De timing van het rapport is uitgekiend. Over drie weken beginnen de Olympische Winterspelen in het Russische Sotsji. Er is veel kritiek op Rusland, met name de antihomowetgeving is de internationale gemeenschap in het verkeerde keelgat geschoten. Dinsdag beloofde premier Mark Rutte nog dat hij de mensenrechtensituatie aan de kaak zal stellen als hij een bezoek brengt aan de Spelen. Namens Nederland gaan behalve Rutte ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima en minister Edith Schippers van Sport naar Sotsji.

2014-01-15 10:56