‘Hulp slachtoffers mensenhandel schiet tekort’

De Tweede Kamer vindt dat staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) de zorg voor minderjarige slachtoffers van mensenhandel moet verbeteren. PvdA, SP, D66, CDA en ChristenUnie vinden dat de huidige bescherming tekortschiet, bleek woensdag in een debat in de Tweede Kamer.

Minderjarigen hebben bijzondere beschermingsbehoeften, maar dit kabinet biedt dit onvoldoende, zei D66-Kamerlid Magda Berndsen. D66 en PvdA willen meer aandacht en specifiek beleid voor deze groep slachtoffers.

Vooral illegale kinderen worden achtergesteld, vindt de Kamer. Of een kind wel of geen verblijfsvergunning krijgt, zou los moeten staan van of het kind hulp krijgt, vinden de partijen. Nu is het zo dat het kind geen hulp meer krijgt wanneer het 18 jaar is en geen verblijfsvergunning heeft. D66 wil die leeftijd oprekken naar 23.

D66 en de SP vinden verder dat de jonge slachtoffers makkelijker gebruik moeten kunnen maken van een speciale regeling die slachtoffers van mensenhandel een tijdelijke verblijfsvergunning geeft wanneer ze aangifte doen of meewerken aan een strafrechtelijk onderzoek.

De VVD vreest dat dat juist misbruik in de hand werkt. Wel moet er volgens VVD-Kamerlid Ard van der Steur meer ‘maatwerk’ komen om te beoordelen of een kind daadwerkelijk slachtoffer is of de regels misbruikt om zo in Nederland te kunnen blijven.

Het kabinet beloofde vorig jaar te onderzoeken of de zorg voor slachtoffers van mensenhandel kon worden verbeterd. Unicef Nederland en Defence for Children stelden toen in een rapport dat die zorg niet is aangepast aan de verschillende en veranderende behoeftes van de slachtoffers. Deze zou onder meer beter moeten worden afgestemd op de verschillende categorieën slachtoffers, vinden de organisaties.

2014-01-15 11:13