Categories Nieuws Artikelen

Hoger beroep Turkse nabestaandenuitkering morgen behandeld

De Centrale Raad van Beroep behandelt morgen om 14:00 uur het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam over de verlaging van de lopende nabestaandenuitkering van Turkse en Marokkaanse weduwen.

Minister Asscher van Sociale Zaken heeft eerder de nabestaandenuitkeringen voor mensen die in Turkije en Marokko wonen verlaagd tot 60 procent. De rechter in Amsterdam haalde hier echter een streep door, omdat deze verlaging in strijd zou zijn met afspraken tussen Turkije en de Europese Unie, het zogenoemde Associatieverdrag. Ook Marokkaanse nabestaanden mogen niet worden gekort op hun nabestaandenuitkering.

Minister Asscher is echter in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak en daarom komt de zaak morgen voor bij de Centrale Raad van Beroep. In hoger beroep is namens de Sociale Verzekeringsbank tegen de rechtbankuitspraak onder andere aangevoerd dat de ANW een uitkering biedt op het sociaal minimum en dat de weduwen jarenlang een voordeel hebben genoten dat met ingang van 2013 is komen te vervallen. Er is volgens de SVB geen strijd met de hiervoor genoemde overeenkomst tussen Turkije en de Europese Unie.

Turken die de zaak hebben aangespannen worden ook in hoger beroep vertegenwoordigd door advocaat Nazmi Turkol.

Uiteraard leest u de uitspraak van de rechter morgen het eerst op onze website www.demetnu.nl