Puber kan probleemloos alcohol kopen via webshops

Bij de verkoop van alcohol controleren webshops vrijwel nooit wat de leeftijd van de klant is. Het ministerie van Volksgezondheid liet 15-jarigen proberen alcohol via internet te kopen, maar bij geen van de vijftig pogingen werd naar de leeftijd gevraagd, concludeert het ministerie van Volksgezondheid in een rapport dat dinsdagmiddag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Het ministerie werkte met 15-jarige mysteryshoppers omdat 16-jarigen vorig jaar nog wel alcohol mochten kopen. Nu ligt de grens bij 18 jaar. In een vorig onderzoek van het ministerie, in 2011, lukte het ook bij alle pogingen om alcohol via internetwinkels te kopen.

Onder meer websites die thuis maaltijden bezorgen verkopen alcohol, maar ook webshops van supermarkten en slijterijen doen dit. Bij de bestelling moet vaak een geboortedatum worden ingevuld, maar die zou vaak niet worden gecontroleerd door de koerier die de bestelling aflevert.

De webshops die alcohol verkopen aan minderjarige mysteryshoppers die het ministerie inzet kunnen overigens niet zomaar worden beboet, omdat dan sprake zou zijn van uitlokking van een strafbaar feit.

Het aandeel van onlineverkoop in de totale alcoholverkoop is volgens het ministerie vijf tot zeven procent. Het onderzoek richtte zich op de hele markt, inclusief slijterijen, supermarkten en sportkantines.

In totaal werden zo’n 1400 pogingen ondernomen om alcohol te kopen. In 2011 werd de alcohol nog bij 28 procent van de pogingen geweigerd. Dat is gestegen naar 47 procent. Volgens staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) is dat nog niet genoeg.

2014-01-21 14:12