Kamer eist steun Bulgarije bij innen toeslagen

De Tweede Kamer eist dat Bulgarije Nederland helpt bij het innen van de boetes die zijn opgelegd aan frauderende Bulgaren. De regering moet op korte termijn een verzoek doen voor invorderingsbijstand. Een grote meerderheid schaarde zich dinsdagmiddag achter een motie hiertoe van SP-Kamerlid Arnold Merkies.

Bulgarije is officieel niet verplicht tot bijstand als het gaat om het innen van onterecht uitgekeerde huurtoeslagen, omdat daarover geen Europese afspraken zijn gemaakt. Tijdens het debat over de Bulgarenfraude zei verantwoordelijk staatssecretaris van Financiën Frans Weekers (VVD) al dat hij op korte termijn wil overleggen met zijn Bulgaarse ambtgenoot over de kwestie.

Vorige week werd duidelijk dat van de 805 boetes die aan Bulgaren zijn opgelegd, er nog maar 55 zijn geïnd. Van veel Bulgaren ontbreekt het adres en ook de capaciteit in Bulgarije voor het terugvorderen is beperkt. Het is daarom niet waarschijnlijk dat veel boetes alsnog kunnen worden geïnd, bleek tijdens dat debat.

De Tweede Kamer vindt dat Weekers zich maximaal moet inzetten om de resterende boetes alsnog te innen. Hij moet het parlement daarover elke twee maanden informeren, staat in een motie van D66 die dinsdag eveneens werd aangenomen. Ook wil het parlement dat het stelsel van toeslagen in de toekomst fraudebestendiger wordt.

2014-01-21 16:08