Meer inschrijvingen op universiteiten

Universiteiten hebben dit collegejaar veel meer inschrijvingen gekregen dan een jaar eerder. Het aantal eerstejaarsstudenten steeg met zeven procent naar ruim 45 duizend, bevestigt een woordvoerder van de vereniging van universiteiten VSNU na berichtgeving van de NOS.

De stijging komt vooral door een grotere instroom vanuit het vwo. Studenten kiezen er minder vaak voor om bijvoorbeeld eerst een jaar te reizen of te werken. De toename valt verder te verklaren uit de plannen van het kabinet om het leenstelsel in te voeren. De groep is elf procent groter dan in 2012.

Nieuwe studenten schreven zich vooral in bij landbouw-, techniek- en natuurstudies. Ook taal- en cultuurstudies zijn populair. Over de hele breedte stijgt het aantal aanmeldingen, uitgezonderd bij rechtenstudies. Daar zijn twee procent minder inschrijvingen voor. De meest voorkomende studiekeuzes zijn psychologie, rechten, geneeskunde, bedrijfseconomie en bedrijfskunde.

Het totale aantal studenten op een universiteit steeg dit jaar naar 248 duizend, een toename van 3,5 procent ten opzichte van 2012. Het aantal buitenlandse studenten steeg met vijf procent tot ruim elfduizend. Duitsland levert nog steeds de meeste studenten, gevolgd door China, Griekenland, Groot-Brittannië en Italië.

2014-01-23 09:09