Aantal voortijdige schoolverlaters daalt

Het aantal leerlingen dat van school gaat zonder diploma is afgenomen van ruim veertien procent in 2003 naar 8,8 procent in 2012. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) die dinsdag zijn gepubliceerd. Het gaat om jongens en meisjes in de leeftijd van 18 tot 25 jaar.

De daling is volgens het CBS toe te schrijven aan de jongens. Zij verlaten steeds minder vaak het onderwijs zonder diploma. Wel verlaten zij nog altijd vaker dan meisjes voortijdig het onderwijs. Het verschil is echter klein. Zeven procent van de schoolverlaters zijn meisjes, tegenover tien procent bij de jongens.

Ook in de Europese Unie nam het aantal vroegtijdige schoolverlaters af van zestien procent in 2003 naar dertien procent in 2012. Van de lidstaten staat Nederland op de tiende plek. Ons land doet het daarmee iets beter dan buurlanden België en Duitsland.

Het terugdringen van voortijdig schoolverlaten staat hoog op de internationale en nationale agenda. Europa wil het aandeel voortijdige schoolverlaters terugbrengen tot tien procent in 2020. Nederland zelf wil het aantal jongeren dat zonder diploma de arbeidsmarkt op gaat in 2020 hebben teruggedrongen naar acht procent.

2014-01-28 10:23