Categories Nieuws Artikelen

‘Geen sollicitatieplicht voor bijstandsmoeder’

Bijstandsmoeders met kinderen tot 5 jaar worden gevrijwaard van de verplichting te solliciteren. Daarover zouden het kabinet, de coalitiepartijen en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP een akkoord hebben bereikt. SGP-leider Kees van der Staaij maakte melding van de overeenkomst tijdens een debat dat was georganiseerd door het Nederlands Dagblad, meldt de krant.

De gesprekken over de bijstand en de voorwaarden waaronder die wordt verstrekt zijn al een tijd gaande. Staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma (PvdA) besloot onlangs al dat mensen die een bijstandsuitkering willen ontvangen, de Nederlandse taal niet volledig hoeven te kunnen beheersen. Ze moeten het wel kunnen spreken. Dit betekent een afzwakking van het regeerakkoord.

Het kabinet, en dan met name coalitiepartij VVD, wil de bijstandsregels fors aanscherpen. Omdat de steun van de oppositiefracties D66, ChristenUnie en SGP nodig is om de voorstellen door de Eerste Kamer te krijgen, kunnen deze partijen eisen stellen. Van de christelijke partijen is bekend dat ze tegen de sollicitatieplicht voor bijstandsmoeders zijn. Een woordvoerder van D66 laat weten de brief van Klijnsma af te wachten.

Ook de door het kabinet gewenste verplichte tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden en de vier weken wachttijd voordat een uitkering wordt verstrekt gaan mogelijk op de helling.

In aanloop naar het Kamerdebat over de nieuwe bijstandswet, dat dinsdag op het programma staat, onderhandelt Klijnsma verder met de oppositie over de Wet werk en bijstand.

2014-01-31 14:24