‘Verblijfsrechten Turken niet beïnvloed’

Al geruime tijd heerst er onvrede over de nieuwe overeenkomst dat op 16 december 2013 tussen Turkije en de Europese Unie is getekend. De Turkse gemeenschap is bang dat met de ondertekening van de zogenoemde ‘overnameovereenkomst’ tussen Turkije en de EU, de woon- en verblijfsrecht van Turken in Nederland en andere Europese landen negatief zal beïnvloeden.

Op vragen van PvdA-Europarlementariër Emine Bozkurt, zegt Cecilia Malmström van de commissie dat belast is met immigratie dat er geen reden is tot paniek.

‘De overnameovereenkomst heeft geen invloed op dit proces. Het vergemakkelijkt enkel de terugzending van personen die zich in een positie van illegaal verblijf bevinden en voor wie een individueel terugkeerbesluit is genomen.’ Aldus Malmström.

Volgens Malmström is om ieder misverstand te voorkomen in de overnameovereenkomst tussen Turkije en Europa ook bevestigd dat deze geen afbreuk doet aan ‘de rechten en verplichtingen van personen die legaal verblijven en werken of legaal hebben verbleven of gewerkt hebben op het grondgebied van één van de partijen in overeenstemming met de associatieovereenkomst tussen de EU en Turkije van 1963’

Lees hieronder het antwoord op vragen van Emine Bozkurt.

 

NL P-014369/2013

Antwoord van mevrouw Malmström

namens de Commissie (24.1.2014)

Als dusdanig heeft de Overeenkomst geen invloed op de mogelijkheid van een Turkse burger om een terugkeerbesluit te krijgen of om een aanzegging te krijgen om te vertrekken in beide scenario’s die worden aangehaald in de vragen van het geachte parlementslid.

Besluiten die betrekking hebben op het woon- en verblijfsrecht, en terugzending in geval van illegaal verblijf, worden genomen door de bevoegde overheid van een lidstaat op basis van het nationaal recht, zoals omschreven door de desbetreffende secundaire EU-wetgeving.

De overnameovereenkomst heeft geen invloed op dit proces. Het vergemakkelijkt enkel de terugzending van personen die zich in een positie van illegaal verblijf bevinden en voor wie een individueel terugkeerbesluit is genomen.

Om ieder misverstand te voorkomen in dit verband, wordt er in deze overnameovereenkomst expliciet bevestigd (in de Preambule en in artikel 18) dat deze “geen afbreuk doet” aan, onder andere,
– de rechten en verplichtingen van personen die legaal verblijven en werken of legaal hebben verbleven of gewerkt hebben op het grondgebied van één van de partijen, in overeenstemming met de associatieovereenkomst tussen de EU en Turkije van 1963;
– de rechten en procedurele waarborgen van personen jegens wie een terugkeerprocedure loopt, zoals vastgelegd in de richtlijn over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven;
– de rechten en procedurele waarborgen van personen met een verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen die is verleend op grond van de richtlijn betreffende de status van onderdanen van derde landen;
– de rechten en procedurele waarborgen van personen die een verblijfsrecht hebben verkregen op grond van de richtlijn inzake het recht op gezinshereniging.

 © Demet TV