Aantal overvallen alleen in Amsterdam toegenomen

 In alle gemeenten behalve Amsterdam is het aantal overvallen op winkels en woningen vorig jaar afgenomen. Landelijk nam het aantal overvallen met bijna achttien procent af. In Amsterdam steeg het aantal overvallen echter met negentien procent, meldt de politie woensdag. Daarin speelt volgens de politie wel mee dat het aantal overvallen in Amsterdam tussen 2009 en 2012 al sterk is afgenomen.

In absolute cijfers daalde het landelijk aantal overvallen op woningen en bedrijven van ruim bijna 2900 in 2009 naar ruim zestienhonderd vorig jaar. Als alleen naar woningovervallen wordt gekeken was sprake van een afname van ruim achthonderd naar ruim zeshonderd.

Het aantal straatroven in de hoofdstad nam licht toe, terwijl dat aantal landelijk met twaalf procent afnam naar ruim zevenduizend. De meeste overvallen worden gepleegd in grote steden.

Vanwege het hoge aantal overvallen in 2009 richtten onder meer werkgeversorganisatie VNO-NCW, diverse brancheorganisaties, politie, justitie en het ministerie van Veiligheid en Justitie samen een taakploeg op. Er werden overvallenteams samengesteld en er werd onder meer afgesproken vaker helikopters in te zetten bij het achtervolgen van overvallers. Ook werden richtlijnen voor strafeisen opgesteld.

Sindsdien is het aantal overvallen bijna gehalveerd. De landelijke daling komt volgens de politie ook deels doordat veel overvallers zijn opgesloten. Vaak blijkt een lange reeks overvallen door dezelfde verdachte te zijn gepleegd.

Het percentage overvallen waarvoor een dader werd opgepakt is licht gestegen. In 2009 werd nog dertig procent van de gevallen opgehelderd, vorig jaar was dat ruim 34 procent. Dit percentage kan nog verder stijgen omdat dit jaar ook nog misdrijven van vorig jaar kunnen worden opgelost.

In 2009 was er ook nog onvrede over de trage afhandeling van overvallen. In dat jaar werden er per honderd verdachten maar 63 door de politie ‘afgehandeld’, wat inhoudt dat ze zijn doorgestuurd naar het OM, bureau Halt of een boete hebben gehad. Vorig jaar handelde de politie per honderd verdachten 93 zaken af.

De huidige aanpak van overvallen wordt dit jaar doorgezet.