Kieskompas vanaf dinsdag online

Kiezers in bijna veertig gemeenten kunnen vanaf komende dinsdag weer gebruik maken van het Kieskompas. Met deze online stemhulp, ontwikkeld door wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam, kunnen burgers ontdekken met welke politieke partij zij het meest gemeen hebben.

De stemhulp komt weer in de lucht naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in maart. “Er valt echt iets te kiezen”, meldt de universiteit maandag in een persbericht. “Door de overheveling van taken naar de gemeenten worden lokale politici geconfronteerd met meer verantwoordelijkheden dan ooit.”

Daarnaast plukken veel gemeenten nog altijd de wrange vruchten van de financiële crisis en wordt er flink bezuinigd. “Dit maakt dat gemeentebesturen voor een moeilijk dilemma kom en te staan: gaan we snijden in voorzieningen, of mogen de lokale lasten stijgen?”, aldus de universiteit.

Met het Kieskompas kunnen kiezers antwoord geven op dertig stelling op het vlak van veiligheid, verkeer, zorg, sociale voorzieningen en de hoogte van lokale lasten. Burgers krijgen meteen inzicht in de standpunten van de partijen.

Vorige week werd al de Stemwijzer gelanceerd, dit is de grote concurrent van het Kieskompas. De Stemwijzer is te raadplegen in bijna vijftig (deel)gemeenten. Ook deze stemhulp bevat maximaal dertig stellingen die kunnen worden beantwoord met ‘eens’, ‘oneens’ of ‘geen van beide’.