Justitie zou ook moeten oordelen over euthanasie’

Justitie zou veel vaker euthanasiegevallen moeten toetsen op criteria als ondraaglijkheid en het gebrek aan alternatieven. Dat zou een waardevolle toevoeging zijn op de discussie over euthanasie. Nu wordt meestal gekeken naar dossiers die om procedurele redenen niet in orde zijn. Dat zegt lid van de toetsingscommissie euthanasie en ethicus Theo Boer maandag in dagblad Trouw.

Alle gevallen van euthanasie worden door een toetsingscommissie bekeken. Alleen de dossiers die het stempel onzorgvuldig krijgen, gaan naar het Openbaar Ministerie, zegt Boer in de krant. Dat is sinds 2002 zo’n 61 keer gebeurd van in totaal 25.640 euthanasiegevallen. Dat stempel werd meestal uitgedeeld vanwege procedurele redenen, zoals fouten gemaakt bij consultatie.

Daardoor wordt in Nederland de echte discussie over euthanasie buiten het recht om gevoerd, zegt de ethicus. Over dossiers waar in de procedure niets mis mee is gegaan oordeelt justitie niet. Baanbrekende gevallen, bijvoorbeeld euthanasie bij psychiatrisch lijden, komen immers niet bij de rechter.

 Die gevallen zijn juist bepalend voor hoe er in Nederland over tien jaar met lijden en aftakeling wordt omgegaan, stelt Boer. Om dossiers nu bij de rechter te krijgen, moet de toetsingscommissie het oordeel ‘onzorgvuldig’ geven. Dat zou moeten veranderen, aldus Boer in de krant.