‘Bijna nooit aangifte tegen ambtenaar’

Tegen ambtenaren wordt bijna nooit aangifte gedaan als ze mogelijk een strafbaar feit hebben gepleegd. Dat blijkt uit een onderzoek van nu.nl naar drieduizend vermoedelijke integriteitsschendingen van 22 overheidsorganisaties in 2011 en 2012.

De nieuwssite ontdekte dat in die periode ten minste 279 strafbare feiten zijn gepleegd zoals diefstal, corruptie en fraude. Er werd echter maar 45 keer aangifte gedaan, terwijl overheidsinstanties een aangifteplicht hebben bij dit soort misdrijven.

In een handreiking van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) staat dat overheidsinstanties aangifte moeten doen wanneer een ambtenaar misbruik maakt van zijn macht of positie.

Instanties kunnen echter besluiten om hier vanaf te wijken en volgens nu.nl gebeurt dat vaak. Zo werd een geval van fraude door een medewerker van De Nederlandsche Bank afgedaan met een schriftelijke waarschuwing en werd een medewerker van het ministerie van Buitenlandse Zaken ‘alleen’ ontslagen omdat hij drugs binnensmokkelde bij een penitentiaire inrichting.

Kamerleden en hoogleraren bestuurskunde en integriteit willen dat vaker aangifte wordt gedaan en roepen op tot het vastleggen van integriteitsregels in de wet. Ook vinden ze het ‘gewenst’ om onderzoek eerder over te dragen aan politie en justitie vanwege de bijzondere positie van ambtenaren, zo meldt de nieuwssite.

2014-02-21 09:05