Categories Nieuws Artikelen

Aantal slachtoffers criminaliteit gelijk aan 2012

Het aantal mensen dat in 2013 het slachtoffer was van criminaliteit zoals gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten is gelijk gebleven aan 2012. Dat blijkt uit de maandag gepubliceerde Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een op de vijf inwoners van 15 jaar en ouder zei slachtoffer van criminaliteit te zijn geweest.

Zeven procent van de mensen heeft vorig jaar te maken gehad met vandalisme. Dat aantal ligt iets lager dan in 2012, toen nog acht procent daar het slachtoffer van was. De daling wordt vooral veroorzaakt door minder vernielingen aan voertuigen.

Het aantal mensen dat het slachtoffer was van geweldsdelicten en vermogensdelicten is met 2,4 procent en veertien procent vrijwel gelijk gebleven aan een jaar eerder. Iets meer mensen gaven daarentegen aan te maken te hebben gehad met cybercrime. Het aandeel steeg van twaalf naar dertien procent. Dat had vooral te maken met de toename van koop- en verkoopfraude via internet.

Inwoners van de Randstad hadden in 2013 het vaakst te maken met criminaliteit. Amsterdam gaat aan kop met dertig procent, gevolgd door Midden-Nederland (Utrecht) met 21 procent en Den Haag met 21 procent.

Net als in 2012 voelde 37 procent van de mensen zich wel eens onveilig. Het gevoel van veiligheid in de eigen buurt nam echter wel iets toe. Negentien procent voelt ze daar nu veilig ten opzichte van achttien procent een jaar eerder. Over het contact met de politie zijn 58 procent van de mensen tevreden. Dat percentage is gelijk aan 2012.

De Veiligheidsmonitor wordt samengesteld op basis van ervaringen en belevingen van burgers. Cijfers over criminaliteit van de politie worden niet meegenomen.

2014-03-03 10:40