Categories Nieuws Artikelen

Leerlingen groep 8 beginnen aan ‘eindexamen’

Zo’n 162 duizend leerlingen van groep 8 beginnen dinsdag aan de Cito-toets. Net als voorgaande jaren neemt ongeveer 85 procent van de basisscholen deel aan de Eindtoets Basisonderwijs, zoals de test officieel heet.

De leerlingen worden drie dagen lang onderworpen aan tweehonderd meerkeuzevragen op het gebied van taal, rekenen en studievaardigheden. Bijna negentig procent van de deelnemende scholen maakt ook het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie, dat uit negentig opgaven bestaat.

De Cito-toets wordt dit jaar waarschijnlijk voor het laatst op de huidige manier gehouden. Minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA) diende vorige week een wetsvoorstel in voor een centrale eindtoets voor taal en rekenen. De nieuwe toets, die ook door het Cito wordt gemaakt, moet vanaf volgend schooljaar op alle scholen worden gehouden. Dat gebeurt in april.

Om optimaal te presteren laten ouders hun kinderen steeds vaker begeleiden door speciale trainers, tot groot ongenoegen van Cito. “Het gaat om de opgedane ervaring in de voorgaande acht jaar”, zegt een woordvoerder. Door de hulp van trainers kan er een verkeerd schooladvies uit de bus rollen.

De Cito-toets is een hulpmiddel bij het maken van de keuze voor een brugklastype. Uit de toets komt een onafhankelijk advies, dat mede bepaalt naar wat voor middelbare school een leerling gaat. Ook het advies van de basisschool en de wens van de ouders en de leerling zelf spelen daarbij een rol. In de week van 5 maart wordt de uitslag bekend.

07 februari 2012, 06:19
©novum