PVV niet aanwezig bij Lijsttrekkersdebat Schilderswijk

In tegenstelling tot de lijsttrekkers van alle andere grote partijen, zal de PVV niet aanwezig zijn tijdens hét verkiezingsdebat van de Schilderswijk dat wordt geleid door Ferry Mingelen. 

Volgens sommigen bewijst de PVV hiermee nogmaals dat de partij wel graag kort door de bocht schreeuwt over de moslims in de Schilderswijk, maar niet met ze in debat wil gaan. 

Op zaterdag 8 maart organiseert City Mondial in theater De Vaillant (Hobbemastraat 120) een verkiezingsmarkt en -debat speciaal voor bewoners en ondernemers van de Schilderswijk. De Schilderswijk haalt regelmatig het landelijk nieuws en standpunten van politieke partijen zijn daar vaak op terug te voeren. Het doel van dit debat is om in plaats van over de wijk een debat met en in de wijk te voeren. Daarom komen tijdens het debat en op de markt onderwerpen aan de orde die juist voor Schilderswijkers van belang zijn. 

Peter Duivesteijn (directeur City Mondial) vindt het jammer dat de PVV niet aanwezig is. “Wij hadden de PVV graag gezien tijdens dit debat, een debat waar alle lijsttrekkers van de grote partijen aanwezig zijn.” Helaas bleek het ook niet mogelijk om een ander  kandidaat raadslid af te vaardigen.