Vrees voor Allah

Allah beveelt ons in vele verzen om Hem te vrezen. Maar een deel van de mensen begrijpt dit concept verkeerd en denkt dat De vrees voor Allah een primitieve angst is dat mensen ongemakkelijk, pessimistisch en hopeloos maakt. De vrees voor Allah is echter precies het tegenovergestelde. Met het inzien van de eindeloze kracht en macht van Allah verkrijgt een gelovige een diepe respect, vertrouwen en nabijheid richting Allah. Allah beschrijft deze houding van de gelovigen op de volgende manier in een vers:

Degenen die Allah gedenken terwijl zij staan en zitten en op hun zij liggen en nadenken over de schepping van de hemelen en de aarde, (zeggend:) “Onze Heer, U heeft dit (alles) niet voor niets geschapen, glorie zij U, bescherm ons dus tegen de bestraffing van de Hel.” (Soerah Ali Imran, 191)

Zoals we uit de vorige vers kunnen opmaken is de vrees voor Allah niet een gevoel waardoor we afstand nemen van Allah, maar welke ons stimuleert om Allah te prijzen. De vrees voor Allah is een gevoel dat ons dichter bij Allah brengt, het is een gevoel dat onze liefde en respect voor Allah verhoogt. Met de vrees voor Allah wordt men onzelfzuchtig en groeit zijn vertrouwen in Allah. Zelfs in de moeilijkste situaties zoekt hij zijn toevlucht bij Allah en is doodsbang om een gebrek aan respect te tonen jegens Allah. Wanneer de duivel hem iets influistert schaamt hij zich enorm van Allah om die zonde te plegen. Dus iemand die Allah vreest, voelt een diepe respect jegens Hem:

… En zij vrezen hun Heer en zij zijn bang voor een slechte afrekening. (Soerah Ra’d, 21)

De vrees voor Allah is het zelfde soort vrees als het kwijtraken van het belang en interesse van je Geliefde. Dit is de grootste ellende voor een gelovige. Dat komt omdat het belangrijkste levensdoel van een gelovige het behalen van het genoegen van Allah en het horen van de “Salam” van onze Heer zelf is. Als een straf keert Allah zich in het hiernamaals af van de mensen die naar de hel gaan. En een gelovige vreest Allah heel erg, omdat hij niet in een dergelijke situatie wilt terechtkomen:

Voorwaar, degenen die hun belofte aan Allah en hun eden voor een geringe prijs verruilden, dat zijn degenen die geen aandeel hebben in het Hiernamaals. En Allah spreekt niet tot hen en beziet hen niet op de Dag der Opstanding. Hij zal hen niet reinigen en voor hen is er een pijnlijke bestraffing. (Soerah Ali Imran, 77)

(Er wordt hen gezegd) “Salam!” (Vrede!) Een Woord van een Meest Barmhartige Heer. (Soerah Ya Sin, 58)

Het branden in de hel is ook een kwelling, maar hetgeen waar een gelovige echt bang voor is is het verliezen van de liefde van Allah. Daarom vreest hij Allah zo veel als hij kan:

Vreest daarom Allah volgens jullie vermogen; en luistert en gehoorzaamt… (Soerah At Taghaboen, 16)

Terwijl we Allah vrezen volgens ons vermogen moeten we een heel belangrijk onderwerp nooit vergeten: ALLAH IS ALTIJD MET ONS. Zelfs tijdens momenten dat wij ons zeer eenzaam voelen, in de donkerste ruimte, op de hoogste bergtop, in de ruimte en zelfs in de dieptes van de aarde ziet Allah ons en zijn twee engelen schrijven alles op wat we doen en zeggen.

En voorzeker, Wij hebben de mens geschapen en Wij weten wat zijn ziel hem influistert en Wij zijn dichter bij hem dan zijn halsslagader. Wanneer de twee ontvangers (Engelen) aan de rechterzijde en aan de linkerzijde zitten te schrijven is er geen woorden dat hij uit, of aan zijn zijde bevindt zich een waker die gereed is. (Kaf Suresi, 16-18)

Dankzij de vorige vers begrijpen we dat Allah dichter bij ons is dan onze slagader. Dus Allah is dichter bij ons dan wij zelf. Allah is altijd en overal met ons en vergeet nooit wat. Als we tijdens al onze handelingen dit feit nooit uit onze gedachten verwijderen zal dit ons helpen om de vrees voor Allah in ons leven toe te passen.

Ingezonden artikel door: Muhlis Teker

Ook een artikel inzenden? Neem hier contact met ons op.