Kamer verbiedt huwelijk tussen neef en nicht

Huwelijken tussen neven en nichten worden verboden. De Tweede Kamer heeft dinsdag een wetsvoorstel van het kabinet hierover aangenomen.

Het kabinet moet nog wel uitzoeken of het mogelijk is om een huwelijk tussen neef en nicht dat in het buitenland is gesloten, in Nederland ongeldig te verklaren. Een meerderheid van de Kamer steunde een VVD-motie van deze strekking.

De Kamer is tegen dergelijke huwelijken omdat er vaak veel druk uit de familie wordt uitgeoefend om in het huwelijksboortje te stappen.

2014-03-25 17:02